Less is more

Oefening baart kunst. Om een nieuwe vaardigheid onder de knie te krijgen dien je dit een aantal keer te herhalen. Maar de vraag was; heeft het nut om dezelfde oefening in een hogere frequentie achter elkaar te herhalen voor een betere leercurve? Uta König von Borstel, PhD, een onderzoeker aan de Universiteit van Giessen, heeft hier onderzoek naar gedaan! 

 

Voor dit onderzoek hebben 20 paarden dezelfde vaardigheden geleerd: achterwaarts gaan, achterbenen optillen en het hoofd draaien. Bij het aanleren van deze vaardigheden werd er gebruik gemaakt van negatieve bekrachtiging. Ze oefenden druk uit op bepaalde lichaamsdelen totdat het paard het juiste gedrag liet zien en lieten vervolgens de druk los. Dit wordt ook wel drukontlasting genoemd. De paarden werden twee dagen per week gedurende 6 weken getraind. De helft van de paarden leerde de vaardigheden door ze drie keer per trainingssessie te oefenen en de andere helft door ze zes keer per sessie te oefenen. De wetenschappers evalueerden de prestaties van de paarden in elke trainingssessie en gaven ze scores van 1 tot 6 op basis van de kwaliteit van hun reacties op de signalen, de hoeveelheid druk die nodig was om reacties uit te lokken en de snelheid van de reacties. 

 

Het onderzoek toonde aan dat de paarden die de oefening 6 keer per sessie moesten doen de eerste trainingen beter presteerde dan de paarden die de oefening 3 keer per sessie moesten doen. Maar in alle andere sessies, tot aan de 12e en laatste sessie, presteerden de paarden net zo goed, of ze de taak nu drie of zes keer hadden herhaald. Eventuele extra herhalingen maken dus geen verschil in hoe goed of snel paarden een nieuwe vaardigheid leren.  

Geef een reactie