Of een paard nieuw gedrag leert door een ander paard na te doen, lijkt af te hangen van hun sociale status, ontdekten onderzoekers in Duitsland. Het is mogelijk dat paarden iets nieuws leren, door simpelweg een ander paard te observeren. Nu is dat niets nieuws, maar ze zullen dit nieuwe gedrag alleen gemakkelijk oppikken als ze een bepaalde relatie hebben met het ‘voorbeeldpaard’.

Onderzoekers aan de Universiteit van Regensburg maakte gebruik van paarden die ze hun begeleiders lieten volgen. Paard en begeleider werden in een rijbaan gelaten, het paard kon er voor kiezen om de begeleidende volgen. Ondertussen stond een ander paard de activiteit te bekijken. Het paard dat deze sessie geobserveerd had, werd vervolgens ook in de rijbaan gelaten. Wanneer het paard dat ze gezien hadden dominanter was dan hijzelf, werd het gedrag snel gekopieerd. Omgekeerd zou het observerende paard niet snel geneigd zijn om de begeleider te volgen als het voorbeeld paard een ondergeschiktere rang had dan hijzelf. Wanneer de paarden uit twee verschillende sociale groepen kwamen en elkaar niet kenden, slaagde het observerende paard er ook niet in om het gedrag van het andere paard na te bootsen.

Het gehele onderzoek is terug te lezen op deze site.

Geef een reactie