Paarden met overgewicht hoger in rang?

Volgens een team van Britse onderzoekers* geldt: hoe dominanter het paard, hoe groter de kans dat hij een hogere body condition score heeft of worstelt met overgewicht. Deze bevinding werd vastgesteld na het observeren van 203 gedomesticeerde paarden tijdens een voertest. De paarden waren verdeeld over 42 kuddes in het Verenigd Koninkrijk en leefden buiten. De voertest bestond uit het aanbieden van individuele porties hooi of krachtvoer, met een afstand van één paard ertussen. Het voer werd tegelijkertijd in de paddocks gegeven en vervolgens werd er gemeten hoe vaak de paarden tussen de voerpunten verplaatsten. De rangorde werd vervolgens bepaald aan de hand van die verplaatsingen (het aantal keer dat een individu van het voer werd verplaatst vs. het aantal keer dat het individu een ander paard van het voer verplaatste). Leeftijden, stokmaat en de body condition score (BCS) werden van elk paard gemeten. 

 

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek waren de volgende: 

        De gemiddelde body condition score van de paarden in dit onderzoek was 5,53 op een schaal van 1 tot 9 

        17,24% van de paarden hadden overgewicht (BCS van 7 of hoger) 

        Er werd een sterke relatie tussen dominantie en BCS gevonden, dat houdt in dat zodra de rangorde omhoog ging, de BCS ook steeg. Het was zelfs zo dat de plek in de rangorde 11 keer hoger was bij paarden met overgewicht dan paarden zonder overgewicht 

        Kleinere paarden (pony’s) hadden eerder de neiging tot overgewicht 

        Paarden van middelbare leeftijd zullen eerder dominant zijn dan jonge en oude paarden 

        Stokmaat had geen invloed op dominantie 

 

“Dit onderzoek constateerde veel overgewicht bij de paarden die buiten leven, evenals een hogere rang bij paarden met overgewicht. Als je rekening houdt met de negatieve relatie tussen overgewicht en gezondheid en de verhoogde kans op voedingsgerelateerde problemen, is het belangrijk om meer te begrijpen over de sociale en gedragsfactoren die de lichaamsconditie beïnvloeden.” Zegt Peter Huntington, B.V.Sc., M.A.C.V.Sc. directeur voeding, Kentucky Equine Research (Australië). 

 

Dit onderzoek is interessant vanuit een aantal opzichten. Ten eerste laat dit onderzoek zien dat de BCS invloed heeft op dominantie, meer dan andere factoren zoals stokmaat. Ten tweede gaven de onderzoekers aan dat dominantie bij paarden erg context-specifiek is, dat houdt in dat een paard dominant kan zijn in een voedingsgerelateerde situatie, maar misschien niet dominant is als het gaat om andere situaties zoals schuilen. Als derde kwam uit dit onderzoek naar voren dat kuddes die minder variatie hadden in leeftijd en stokmaat meer interacties hadden (zoals schoppen, bijten, beweging). Het huisvesten van paarden met vergelijkbare leeftijd en stokmaat is vaak gebruikelijk. Deze uitkomst suggereert dat wanneer paarden met verschillende leeftijden en rassen samen gehuisvest worden, ze sneller geneigd zijn om zich te mengen in vriendelijke sociale interacties. 

*Giles, S.L., C.J. Nicol, P.A. Harris, et al. 2015. Dominance rank is associated with body condition in outdoor-living domestic horses (Equus caballus). Applied Animal Behaviour Science 166:71–79. 

 

Bron artikel: http://www.equinews.com/article/obese-horses-likely-be-more-dominant 

 

Bron: thehorse.com

Geef een reactie