Stel, jij en je paard gaan met de trailer naar de verenigingsles. De les gaat super en je hebt je paard zelfs een nieuwe oefening geleerd. Met een tevreden gevoel laad je het paard weer in en rijd je naar huis. Je denkt: “Morgen kan ik mooi verder trainen als waar we vandaag gebleven waren!”. Maar is dat wel zo?

 

Franse onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de invloed van stress en temperament op de leerprestaties van paarden. Er is gebruik gemaakt van 49 Welsh ponys die in drie groepen werden verdeeld. De eerste groep (SB) werd voor de training blootgesteld aan acute stressoren (iets wat stress veroorzaakt), de tweede groep (SA) kreeg deze stressoren na de training en de laatste groep (NS) kregen geen stressoren.

 

Voordat de trainingen begonnen werd van elk paard het temperament bepaald. Vervolgens moesten de paarden een leeropdracht uitvoeren. De paarden werden getraind om een pylon aan te raken die door de trainer werd aangewezen. Bij elke test kregen de paarden twee pylonen te zien. Op het moment dat zij de pylon aanraakte die de trainer aanwees, werden zij beloond met voer.

 

Zoals eerder aangegeven werden de paarden uit de SA en SB groep blootgesteld aan acute stressoren. De paarden werden voor of na (afhankelijk van de groep) de training naar een stal gebracht waar een half uur lang 20 onvoorspelbare, plotselinge gebeurtenissen plaatsvonden. Dit waren gebeurtenissen zoals het blaffen van honden, een waterstraal op het paard, het bewegen van een doek of het laten zien van gekleurde ballonnen. Een week later werden de leeropdrachten herhaald om te zien of de paarden de training onthouden hadden.

Uit de resultaten bleek de paarden die stress voor de leeropdracht hebben, beter presteren dan de paarden die geen stress hebben. Het zou dus positief kunnen zijn om je paard gestrest te trainen! Maar is dit wel echt zo? Een week later bij het herhalen van het experiment bleek dat de paarden die stress voor of stress na de training hadden, het meeste moeite hadden met het onthouden van de leeropdracht. Hiervan scoorden de paarden die stress na de training hadden het slechtst. De paarden die helemaal geen stress ondervonden waren het best in het onthouden en dus herhalen van de leeropdracht. De relatie tussen temperament en leerprestaties was moeilijker vast te stellen. Wel bleek dat de paarden die angstig waren het meeste last hadden van stress na de training.

 

Of dit voor alle paarden geldt is lastig te zeggen. Het experiment is uitgevoerd met Welsh pony’s, het zou kunnen zijn dat dit ras anders reageert dan bijvoorbeeld KWPN’ers of Haflingers. Hoe dan ook is dit onderzoek iets wat je mee kan nemen in je dagelijkse training. Het lijkt wel een goed idee  je paard na een training zo snel mogelijk in een rustige en vertrouwde omgeving te brengen. Na een verenigingsles zal je met de trailer weer naar huis moeten, dat zou stress kunnen geven. Allemaal dingen om op te letten tijdens je training.

 

 

 

Het hele onderzoek is hier te vinden (Engels).

Geef een reactie