Paarden kunnen op verschillende manier hinniken, afhankelijk van het doel en de emotie die eronder ligt. Ook blijkt hinniken een rol in de voortplanting te spelen. Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat merries het gehinnik van de ene hengst aantrekkelijker vinden dan dat van de andere.

De schrijvers van het onderzoek geven aan dat verbale communicatie voor veel zoogdieren belangrijk is en gebruikt wordt om een inschatting te maken van verschillende eigenschappen waaronder:

  • Herkenbaarheid en identificatie van degene die het geluid maakt
  • Lichaamsgrootte
  • Plek in de rangorde
  • Leeftijd

“Een van de voornaamste functies van vocale signalen is om nieuwe partners aan te trekken, de band tussen partners te versterken, het coördineren van de paring en zelfs om anderen te informeren over het succes van de paring” vertelt Alban Lemasson PhD, professor en directeur van de Laboratory of Animal and Human Ethology, een onderdeel van het Franse nationale onderzoekscentrum aan de Universiteit van Rennes.

Bij paarden wordt een hinnik (een harde roep over grotere afstand) zowel tussen de verschillende geslachten als binnen hetzelfde geslacht gebruikt. Of merries voorkeur hadden voor bepaalde type geluiden was nog onduidelijk. Lemasson en collega’s speculeerde dat de hinnik van hengsten ook informatie geeft over opwinding en vruchtbaarheid en dat merries anders zouden kunnen reageren op hoe een hengst hinnikt.

Het onderzoeksteam heeft 178 hinnikgeluiden opgenomen van 15 dekhengsten van verschillende leeftijden en rassen. De onderzoekers hebben daarbij de hartslag, bloedcortisol en testosterongehalte gemeten.

Ook keken ze naar het voortplantingssucces van de hengst en naar de eigenschappen van het sperma. Vervolgens lieten ze de opnames van hinnikgeluiden met hoge tonen en lage tonen aan 40 merries horen, die wel of niet hengstig waren. De onderzoekers speelden twee hinnikgeluiden via luidsprekers af en observeerden het gedrag van de merries. Ze bepaalden hoe vaak de merrie haar hoofd en lichaam naar de luidspreker toedraaide. 

Het team kwam erachter dat:

  • Hengsten met een laag stemgeluid vruchtbaarder waren en een lagere hartslag hadden dan de hengsten met een hoog stemgeluid;
  • Er geen andere hengst gerelateerde factoren gekoppeld waren aan de kenmerken van het stemgeluid;
  • Merries significant meer tijd in de ruimte doorbrachten waar het lage stemgeluid werd afgespeeld en zij hun hoofd en lichaam richting de luidspreker draaiden tijdens het afspelen van het lage stemgeluid;
  • Het wel of niet hengstig zijn had geen invloed op de voorkeur van de merrie.  

“Dit onderzoek toont aan dat het stemgeluid van de hengst een rol kan spelen in het aantrekken van een merrie en in de seksuele stimulatie en het bevestigt dat niet alle mannelijke stemmen even aantrekkelijk zijn” concludeert Lemasson. “Dit onderzoek opent mogelijkheden voor nieuwe onderzoeken op het gebied van zoogdiervoortplanting en kan belangrijke informatie geven voor fokkerijen”.

Het hele onderzoeksartikel kun je hier lezen.

Geef een reactie