Kan je de aandacht van een paard voorspellen?

In hoeverre een paard zijn aandacht bij het werk kan houden, heeft een belangrijk effect op zijn leervermogen. Franse gedragsonderzoekers hebben nu een betrouwbare aandachttest ontwikkeld, die kopers en fokkers helpt te bepalen wat het vermogen van een paard is om zijn aandacht vast te houden. 

 

De test is snel en makkelijk uit te voeren. Het kan nauwkeurig voorspellen hoeveel potentie een paard heeft om te leren en goed te presteren, zei Céline Rochais, MSc, PhD, van de afdeling dier- en mensethologie aan de universiteit van Rennes, Frankrijk. Rochais presenteerde haar werk vorig jaar tijdens de Franse Paardenonderzoeksdag in Parijs.  

“Door onze methode zijn we in staat om eigenschappen bij paarden vast te stellen op een eenvoudige, niet-invasieve manier. Het kan in verschillende contexten gebruikt worden, zoals het bepalen van de mate van aandacht bij paarden en vervolgens voorspellen in hoeverre deze paarden hun aandacht erbij kunnen houden tijdens het werk en hoe goed ze zullen presteren” zei Rochais. “Door dit hulpmiddel te gebruiken kunnen mensen een geschikt paard vinden voor hun doel en geschikte trainingsmethodes kiezen die passen bij de aandachtsboog van het paard, waardoor je het welzijn van het dier verhoogt.  

 

Rochais en haar collega’s hebben de aandachtniveaus van 12 fokmerries berekend met een eenvoudige laserlicht test. De paarden zagen twee of drie dagen lang iedere dag 5 minuten lang een laserlicht in hun stal. Het licht bewoog in verschillende patronen. De onderzoekers legden een aantal aandachtparameters vast waaronder: hoe lang het duurde voor het paard het licht de eerste keer zag, hoe vaak het paard er aandacht aan besteedde, hoelang het de aandacht erop hield, hoe geconcentreerd de aandacht was en de totale tijd dat het aandacht hield. De onderzoekers beoordeelden de aandacht van het paard aan de hand van de focus van de ogen en beweging van de oren richting het laserlicht.   

Ze vonden verschillende patronen in de aandacht: ‘algemene’ aandacht (wanneer het paard alleen staart naar de prikkel) en ‘gefixeerde’ aandacht (in hoeverre de ogen en oren gefixeerd waren op de prikkel, of waar ze naar toe wezen). De onderzoekers zagen korte aandachtreeksen met dezelfde tijdsduur, wat suggereert dat er sprake is van een ‘tijdelijk soortspecifiek patroon’. Oftewel: de specifieke aandachtreeksen die zij zagen, kunnen uniek zijn voor ieder individueel paard.  

 

Individuele aandachtkenmerken bleven stabiel op langere termijn (na zes maanden) en in verschillende situaties (verschillende aandachttesten). Het leek er ook op dat het gerelateerd was aan het leervermogen van het paard. Een ervaren paardentrainer leerde de fokmerries bijvoorbeeld voor het eerst longeren aan een longeerlijnRochais zei dat hoe meer aandachtreeksen een merrie had (wat bleek uit de test), hoe aandachtiger ze was tijdens de longeertraining.   

“Al deze resultaten wijzen erop dat aandacht een interessant criterium kan zijn in het uitkiezen van een dier en dat het aandachtniveau cruciaal kan zijn voor de prestatie van een paard tijdens werk”, zei Rochais 

 

In een voorgaand onderzoek ontdekte Rochais en collega’s dat dieren met een slecht welzijn, zoals paarden met chronische rugpijn, een andere aandachtsboog hebben of in een depressie-achtige toestand verkeren. Het team leerde ook dat paarden die stereotype gedrag vertonen een slechter leervermogen hebben, wat voor sommige onderzoekers gelinkt kon worden aan een mogelijke afname in aandacht. De paarden kunnen op stal zo gefocust zijn op het uitvoeren van hun stereotype gedrag dat ze niet reageren op omgevingsprikkels of moe zijn, waardoor ze niet goed hun aandacht bij het werk kunnen houden. De conclusie van de onderzoekers was, dat er noodzaak is om een snelle, gestandaardiseerde test te ontwikkelen om deze aspecten beter te kunnen onderzoeken.   

 

Bron: http://www.thehorse.com/articles/38172/can-we-predict-how-well-a-horse-will-pay-attention

Geef een reactie