Hoe woont jouw paard?

Je kunt paarden op allerlei verschillende manieren houden. In dit artikel bespreken we een aantal opties en noemen we hierbij de voor- en nadelen. 

 

Individuele huisvesting - Bij individuele huisvesting worden de paarden apart in een stal gehouden. Op de traditionele manier zie je vaak een aantal boxen naast elkaar. De zijkanten zijn meestal helemaal dicht (een muur) of halfdicht (halve muurtje of half muur/half tralies). De voorkant kan ook variëren van een dichte deur met tralies of halfdichte deur. Je ziet ook wel stallen met een luik, waardoor je zelf kan kiezen of het paard wel of niet met zijn hoofd buiten de stal kan. Op de bodem van de stal kunnen verschillende bodembedekkers worden gebruikt zoals stro, vlas of houtkrullen. Het voordeel van dit type huisvesting is dat het praktisch in gebruik is. De paarden kunnen makkelijk gecontroleerd worden op gezondheid en voer- en wateropname. Het nadeel is dat het paard niet altijd de mogelijkheid heeft om natuurlijk gedrag uit te oefenen zoals bewegen, sociaal contact en foerageren. Dit is wel afhankelijk van het stalontwerp (dichte/halfopen zijkanten en deuren) en het stalmanagement (aantal uur vrije beweging, voermanagement). 

 

Een uitbreiding op de individuele stal, is een stal met uitloop. De paarden hebben dan vanuit hun stal toegang tot een individuele paddock. De omheining van een paddock kan bijvoorbeeld van schrikdraad gemaakt worden, maar ook van houten of ijzeren hekken. Vaak heeft de paddock een zand ondergrond, maar kan ook verharde delen bevatten. Het voordeel is dat de paarden dan meer beweging krijgen en zelf kunnen kiezen of zij buiten of binnen willen staan. Ook zullen zij in de paddocks sociaal contact kunnen zoeken, mits de paddocks zo zijn ontworpen dat dit mogelijk is. Houd er wel rekening mee dat een paard in deze paddocks vaak niet even een sprintje kunnen trekken, het is dus wel belangrijk dat ze regelmatig in grotere paddocks even los kunnen. 

 

Groepshuisvesting - Je ziet traditionele groepshuisvesting vaak bij opfokstallen, waarbij een groep jonge paarden bij elkaar in één grote stal staan. Soms sluit er ook een uitlooppaddock op de stal aan. De voorkant van een groepsstal heeft vaak tralies met grote openingen hiertussen, zodat de paarden met hun hoofd erdoor passen. Je kunt dan het voer buiten de stal aanbieden. De bodembedekking is vaak stro zodat dit het een potstal kan worden. Het voordeel van groepshuisvesting is dat het meer aansluit bij de natuurlijke behoeften van sociaal contact en beweging. Belangrijk bij deze stallen is dat de ruimte wel groot genoeg is zodat er voldoende vluchtmogelijkheden zijn. In te kleine ruimtes kunnen de paarden sneller (ernstige) verwondingen oplopen. Het nadeel is dat er minder controle is op de voeropname. Sommige paarden kunnen bijvoorbeeld andere paarden bij het voer weghouden, waardoor zij in gewicht aankomen en de paarden die niet bij het voer mogen afvallen. 

 

Behalve in een stal, kun je paarden ook gezamenlijk in weilanden en/of paddocks houden. Je ziet dat dit vaak gecombineerd wordt met individuele huisvesting door ze overdag in kuddes op het land te laten lopen en ’s nachts op stal te zetten. Als je weiland groot genoeg is, zou je er een kudde 24 uur per dag op kunnen laten lopen. Geef ze dan wel de mogelijkheid om te schuilen, door er bijvoorbeeld een schuilstal te plaatsen of bomen in de wei te plaatsen.  

 

Op deze meer traditionele manier van groepshuisvesting bestaan een aantal variaties, die als doel hebben om het paard zo natuurlijk mogelijk te huisvesten. Bij een Paddock Paradise© wordt er een pad rondom een weiland aangebracht. Langs het pad worden er drink-, voer- en schuilplaatsen gemaakt. Dit stimuleert de paarden om te wandelen. Het weiland wordt in kleine stukken gedeeld, die per dag een aantal uur opengesteld worden. Meer weten over (het aanleggen van) een Paddock Paradise? Kijk dan op  deze  website.

 

Een ander systeem is de Hit actief stal (bewegingsstal). Hierbij hebben de paarden toegang tot een buiten- en binnenruimte. Hierin zijn er verschillende voerstations, voor zowel kracht- als ruwvoer, wat beweging stimuleert. Door een chip in de hals wordt het paard herkend en kan het een voerstation binnen lopen waar het de juiste hoeveelheid voer krijgt. Als het paard zijn portie al heeft gehad, zal het niet opnieuw voer krijgen tot de volgende voerbeurt. Het nadeel hiervan is dat paarden in rijtjes voor een voerstation kunnen gaan wachten en dit soms agressief gedrag kan veroorzaken. Op stal Mansour is er een HIT actief stal gemaakt, meer informatie kun je vinden op hun  site. 

 

Bij alle manieren van groepshuisvesting geldt dat er meer risico is op verwondingen door interactie met andere paarden. Maar het grote voordeel is dat ze juist interactie kunnen hebben met andere paarden. Het is wel belangrijk om de samenstelling van de groep in de gaten te houden, in een stabiele groep zal het rustiger zijn dan in een groep waarin regelmatig wordt gewisseld van samenstelling. 

 

Natuurlijke behoeftes - Op welke manier jij je paard huisvest heeft te maken met persoonlijke voorkeur, budget en de mogelijkheden die er zijn. Het is in ieder geval belangrijk om altijd rekening te houden met de natuurlijke behoeftes van je paard. Zorg er dus voor dat er mogelijkheid is tot sociaal contact. Bij voorkeur fysiek contact, maar elkaar kunnen zien en horen is voor het paard ook al prettiger dan een volledig isolement. Bied daarnaast de mogelijkheid tot voldoende beweging. Paarden zijn van nature gewend om per dag een flink aantal kilometers af te leggen. Je kunt je paard bewegen door hem te trainen (rijden, longeren, etc), maar ook vrije beweging in een weiland of paddock is belangrijk voor een paard om zich goed te voelen. Voldoende foerageergedrag is ook belangrijk voor de gezondheid en welzijn van je paard. Zorg ervoor dat hij de hele dag toegang heeft tot ruwvoer, of het in meerdere kleinere porties verdeeld over de dag krijgt aangeboden. Als het paard in een stal staat, houd dan het stalklimaat goed in de gaten. 

Geef een reactie