Hoest

Elk paard hoest wel eens. Wanneer het een enkel hoestje is hoeft dit geen reden voor paniek te zijn. Maar als de hoest langdurig aanhoudt kan dit een aanduiding zijn van een serieuzer probleem. Hoesten is een reflex dat dient als verdedigingssysteem van de longen. In de luchtwegen van het paard zitten trilhaartjes en slijmproducerende cellen. Deze vangen stof en ziekteverwekkers op en met behulp van hoesten wordt het vuil naar de keel gebracht. Dit zorgt ervoor dat de luchtwegen schoon blijven. 

 

Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat een paard langdurig hoest, maar allemaal hebben ze te maken met problemen aan de luchtwegen. Het kan zijn dat de luchtwegen alleen geïrriteerd zijn. Dit komt door het inademen van (stof)deeltjes of door een allergische reactie. Hoesten kan ook ontstaan door bacteriële infecties of virussen. Vaak gaat dit dan gepaard met neusuitvloeiing (snotneus), snellere ademhaling en koorts, afhankelijk van de ziekte. Voorbeelden ziektes die hoesten als symptoom hebben zijn: influenza (griep), luchtwegontsteking, COPD (dampigheid), rhinopneunomie en droes 

 

Influenza kun je vergelijken met een verkoudheid of griepje bij de mens en wordt veroorzaakt door een virus. Het paard heeft lichte koorts, neusuitvloeiing en kan soms hoesten. Het virus verspreid zich via de waterdruppels die vrijkomen bij het hoesten. De hoest is eerst droog en pijnlijk, maar kan later veranderen in een natte hoest door loslatend slijm. Je kunt je paard jaarlijks inenten tegen influenza. Ook een luchtwegontsteking wordt veroorzaakt door een virus. Een luchtwegontsteking kan op verschillende delen van de luchtwegen voorkomen. Als het zich in de longen bevindt, wordt het bronchitis genoemd. Naast het hoesten heeft het paard koorts, neusuitvloeiing en een verhoogde hartslag en ademhaling. Als een luchtwegontsteking verwaarloosd wordt, kan het paard chronisch gevoelig worden. In het ergste geval ontstaat er COPD. COPD, ook wel dampigheid genoemd, is te vergelijken met astma. De luchtwegen zijn dan gevoelig voor stof en schimmels en zijn blijvend ontstoken. Door de ontsteking wordt er veel slijm gemaakt, die de hoest veroorzaakt. Een paard met COPD ademt erg zwaar en oogt sloom. 

 

Rhinopneunomie, of kortweg rhino, is ook een ziekte die door een virus veroorzaakt wordt. Het kent drie vormen, waarbij hoesten een symptoom is van de verkoudheidsvorm. Deze vorm komt regelmatig voor, vooral bij jonge paarden. Andere symptomen zijn koorts, neusuitvloeiing en in sommige gevallen dikke benen. Droes is acute keelontsteking die zeer besmettelijk is, en komt ook vooral bij jonge paarden voor. Naast de kenmerkende abcessen bij de keel, heeft een paard met droes vaak een natte, rochelende hoest. Daarnaast heeft het paard hoge koorts en neusuitvloeiing. 

 

Om irritatie van de luchtwegen zoveel mogelijk te voorkomen, kun je op stal een aantal maatregelen nemen. Zorg ten eerste voor een goede ventilatie, zodat de paarden voldoende frisse lucht krijgen. Let er wel op dat er geen tocht ontstaat, dit is weer nadelig voor de gezondheid. Geef het paard ook frisse lucht door hem regelmatig naar buiten te doen. Daarnaast is het goed en regelmatig uitmesten van de stallen belangrijk. De ammoniakdampen die vrijkomen uit urine kunnen schadelijk zijn voor de luchtwegen. Haal je paard tijdens het uitmesten bij voorkeur uit de stal, hier kan namelijk veel stof bij vrijkomen. Een goede kwaliteit bodembedekking en ruwvoer is belangrijk, zodat het vrij is van schimmels en stofarm is. Je kunt je hooi ook nat maken om het minder stoffig te maken. 

 

Heeft jouw paard last van een langdurige hoest en/of heeft hij een van de andere symptomen (neusuitvloeiing, koorts)? Neem dan altijd contact op met je dierenarts! Hoest kan snel chronisch worden en longblaasjes die daardoor uitrekken kunnen nooit meer herstellen. Hij kan dan achter de oorzaak van de hoest komen en je paard eventueel behandelen. 

Geef een reactie