Paarden en het coronavirus

In 2019 is het Corona-virus uitgebroken. Door inzicht te krijgen in welke diersoorten SARS-CoV-2 kunnen dragen en overdragen kan de verspreiding ervan onder controle worden gehouden en kwetsbare dierpopulaties worden beschermd. Kunnen paarden het virus dragen over overbrengen? Kaila Lawton en haar collega-onderzoekers deden hier onderzoek naar. 

  

ANTILICHAMEN

Voor het onderzoek zijn bijna 1200 paarden getest op antilichamen tegen Covid-19-virus. Voor het onderzoek zijn er bloedmonsters genomen. Uit het onderzoek bleek dat 3,5% van de paarden antistoffen tegen het virus droeg. De grootste aantal positieve testen waren, net als bij de mens, seizoensgebonden (de lente). Paarden met medische en chirurgische klachten werden vaker positief getest. Deze paarden komen vaker en/of langer in aanraking met individuen met Covid-19. De paarden werden dus hoogstwaarschijnlijk blootgesteld aan het SARS-CoV-2-virus door menselijk contact. 

 

OVERDRAAGBAAR?

Er zijn vermoedens dat het virus van dier op mens is overgedragen bij onder andere honden, katten, fretten, nertsen, leeuwen en tijgers. Ondanks dat lijkt het onwaarschijnlijk dat paarden een bijdrage hebben geleverd aan de verspreiding van het Corona-virus. Door het evalueren van het virus is de kans wel groter geworden. Hoewel van sommige gezelschapsdieren is aangetoond dat ze vatbaar zijn voor SARS-CoV-2, is hun rol in de COVID-19-pandemie slecht onderzocht. Bij paarden is duidelijk geworden dat ze vatbaar zijn voor het virus, maar de aantallen en ziekteverschijnselen bij paardachtigen zijn echter nog niet onderzocht. 

  

HET BELANG

Het is belangrijk om de overdracht van SARS-CoV-2 tussen paardachtigen en andere huisdieren te blijven volgen en testen om kwetsbare bevolkingsgroepen zo goed mogelijk te kunnen beschermen. 

 

Bron: https://www.horsetalk.co.nz/2022/11/12/horses-antibodies-covid-19-california-study/

  

Geef een reactie