Een staande operatie

Vroeger werden paarden vaak onder algehele narcose gebracht voor een operatie. Hierdoor werd het paard liggend geopereerd. Het wakker worden uit algehele narcose is een van de gevaarlijkste onderdelen van paardenchirurgie. De medicijnen die worden gebruikt, veroorzaken zwakte en desoriëntatie, wat het staan na een operatie een uitdaging maakt. Zo komt het wel eens voor dat het paard zichzelf zo ernstig verwond dat euthanasie nodig is na een geslaagde operatie. 

 

RISICO’S NARCOSE  

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van plaatselijke verdoving of plaatselijke narcose waardoor het paard kan blijven staan tijdens de operatie. Volgens Kayla Le, van de afdeling Chirurgische Wetenschappen van de University of Wisconsin Madison, zorgt dit ervoor dat het aantal chirurgische ingrepen bij paarden blijft groeien. Doordat het paard kan blijven staan, zijn er meer behandelingsopties mogelijk. Dit komt doordat de risico’s die samenhangen met algehele narcose verdwijnen. Hierdoor hoeft het paard niet op te staan na de narcose en heeft de chirurg beter zicht tijdens de operatie.  

  

STAANDE OPERATIE

Een voorwaarde van een staande operatie is dat het paard stabiel en comfortabel genoeg moet blijven om tijdens de operatie te blijven staan. Een risico is wel dat het paard bij bewustzijn is voor de operatie en daardoor kunnen ze ondanks de sedatie en narcose blijven bewegen. Daarnaast is het een grotere uitdaging om een steriel chirurgisch veld te behouden en is er een andere inrichting en een meer personeel nodig. 

  

KIJK NAAR HET INDIVIDU

Elke patiënt moet dus individueel beoordeeld worden en de voordelen moeten opwegen tegen de nadelen. Wel wijst het onderzoek uit dat er steeds meer operaties staand worden uitgevoerd en het aantal operaties blijft groeien. 

  

 

Wil je meer lezen over dit onderzoek? Klik dan hier: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731120300471?via%3Dihub  

  

Geef een reactie